Blog

rodo

Wdrażanie RODO w firmie. Rzeczy o których musisz pamiętać

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zostało wprowadzone przez Parlament Europejski w 2016 roku i obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE. Ochrona danych osobowych wiąże się z nieujawnianiem imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, adresu mailowego oraz adresu IP osobom postronnym. Takie modyfikacje prawne odnoszą się również do zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw i obejmują zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne czy spółki z o.o. Warto sprawdzić, na czym polega wdrażanie RODO w firmie i co wynika z nowych regulacji, których pominięcie może wiązać się z nałożeniem wysokich kar finansowych wynikających z nieprzestrzegania przepisów.

Czytaj więcej

odszkodowanie za błąd medyczny

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Wyróżnić możemy wiele sytuacji, w których można ubiegać się odszkodowania. Jedną z nich jest błąd medyczny, czyli działanie niezgodne z nauką medycyny. Można się o nie ubiegać, jeżeli lekarz nie spełni obowiązku zawartego w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która stanowi, że „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością”. W jaki sposób należy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny i jakie odszkodowanie może otrzymać osoba poszkodowana?

Czytaj więcej

spadek

Jak uniknąć zapłaty zachowku? Spory spadkowe

Sprawom spadkowym często towarzyszy wiele negatywnych emocji i sporów rodzinnych. Uporządkowanie spraw dotyczących dziedziczenia po zmarłym bywa stresujące, a powodem sporów często jest niewiedza o obowiązkach oraz prawach, które przysługują członkom rodziny w związku z dziedziczeniem. 

Czytaj więcej

upadłość

Czym jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa dla osób, które z różnych powodów nie radzą sobie ze spłatą finansowych zobowiązań. Postępowanie upadłościowe odbywa się na drodze sądowej i może prowadzić do umorzenia części lub całości zaciągniętych przez nich długów. Kto konkretnie może złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jak przebiega procedura upadłościowa?

Czytaj więcej

alimenty

Alimenty od byłego małżonka. Kiedy i komu przysługują?

Wystąpienie z pozwem rozwodowym staje się jedynym wyjściem, gdy małżonkowie uznają, że nie łączą ich już wspólne sprawy, a trwanie w nieudanym związku nie daje żadnych szans na zmianę sytuacji. Jeśli sąd podzieli to przekonanie, dochodząc do wniosku, że rozkład wszystkich więzi między małżonkami – ekonomicznych, fizycznych oraz gospodarczych – ma charakter zupełny i trwały, a na orzeczeniu rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci, małżeństwo formalnie przestanie istnieć. 

Czytaj więcej

prawo budowlane

Zmiany w prawie budowlanym 2020. Co można budować bez zgłoszenia?

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadziła istotne zmiany w prawie budowlanym, których celem było przyspieszenie i uproszczenie procesów inwestycyjno-budowlanych, a także zwiększenie stabilności wszystkich decyzji w nich podejmowanych. Modyfikacje te weszły w życie w dniu 19 września 2020 roku. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w 2020 roku.

Czytaj więcej

rozwód

Kredyt a rozwód. Jak rozwiązać ten problem?

Zaciąganie kredytów przez osoby pozostające w związku małżeńskim jest powszechne. W ten sposób finansuje się zarówno wspólne rodzinne wyjazdy, począwszy od podróży poślubnej aż po wypady wakacyjne, jak i zakup rzeczy o większej wartości – mebli, sprzętu AGD czy samochodów. Równie popularne są kredyty hipoteczne, które najczęściej są jedyną dostępną formą zdobycia mieszkania, kupna działki i budowy domu.

Czytaj więcej

adwokat

Czy adwokat może pełnić funkcję mediatora?

Mediacje niejednokrotnie chronią strony konfliktu przed długotrwałym, trudnym i kosztownym postępowaniem sądowym. W toku profesjonalnie przeprowadzonych mediacji możliwe jest wypracowanie rozwiązania sporu, które będzie korzystne dla obu stron. Kto jest zatem upoważniony do pełnienia funkcji mediatora w konflikcie? Czy wedle polskiego prawa mediatorem może być adwokat lub radca prawny?

Czytaj więcej

franki

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Obowiązujący stan prawny pozwala osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich na uwolnienie się od zawartych w nich niekorzystnych rozwiązań i zmianę sposobu, w jaki kredyt będzie dalej spłacany lub jego unieważnienie. Choć w teorii kredyt powinien być odfrankowiony przez bank niemal automatycznie, to wiele banków wciąż unika przyjęcia odpowiedzialności za swoje wcześniejsze nieetyczne postępowanie i składane wnioski rozpatruje negatywnie.

Czytaj więcej

rozwód z orzeczeniem o winie

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest zwykle trudnym przeżyciem dla obu małżonków i wymaga zastanowienia się nad kilkoma kwestiami prawnymi, w tym nad tym, czy chcemy orzekać o winie drugiej strony. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie wprawdzie trwają krócej i są bardzo częste, jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne dla obu stron. Dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie jednego ze współmałżonków.

Czytaj więcej