Blog

prawo budowlane

Czego dotyczy prawo budowlane?

Nie jest tajemnicą, że przepisy prawa regulują najróżniejsze sfery naszego życia. Oznacza to zarazem, że jesteśmy zobowiązani do ich przestrzegania. W myśl powiedzenia, iż nieznajomość prawa szkodzi, warto mieć na uwadze, które dziedziny podlegają szczególnym regulacjom. Jedną z nich jest oczywiście prawo budowlane. Czy wiesz, czego dotyczy?

Czytaj więcej

atrybuty adwokata

Co należy rozumieć pod pojęciem własności przemysłowej?

Własność przemysłowa (z ang. industrial property)  to pojęcie, które można interpetować bardzo szeroko i które jest mocno obecne zarówno w prawodawstwie krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym. Kategoria własności przemysłowej jest częścią szerszej kategorii własności intelektualnej. Mówiąc o niej odnosimy się do różnego rodzaju wytworów myśli przemysłowej takich jak opatentowanych wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarów, nazw handlowych. Własność przemysłowa podlega szerokiej ochronie, a jej naruszenia są obarczone sankcjami karnymi, jak i cywilnymi. Jak definiowana jest własność przemysłowa w przepisach polskiego prawa.

Czytaj więcej

drewniany młotek i księgi prawnicze

Jak polskie prawo definiuje niedostatek?

Słownik języka polskiego PWN definiuje niedostatek jako brak wystarczających środków materialnych, a także wadę, niedoskonałość czy niewystarczającą ilość. A jak wygląda definicja tego zjawiska w polskim prawie?

Czytaj więcej

adwokat rozmawia z klientem

Na czym polega naruszenie dóbr osobistych?

Dobra osobiste przysługują zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Ich katalog jest przedstawiony w Kodeksie Cywilnym. Art. 23 wśród dóbr osobistych wymienia zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, wynalazczą i racjonalizatorską, jednak nie jest to zamknięta lista. Dobra osobiste znajdują się pod ochroną prawną.

Czytaj więcej

dłonie na klawiaturze laptopa

Jak zarejestrować firmę? Porady dla początkujących przedsiębiorców

Polska jest krajem kwitnącej przedsiębiorczości. Coraz więcej osób podejmuje działalność gospodarczą, przechodzi na zatrudnienie i zamiast etatu wybiera „pracę na swoim”. Ci, z nich którzy dysponują większym kapitałem rejestrują spółki i dają zatrudnienie innym. Rozwój technologii oraz postępująca cyfryzacja kraju sprawiają, że dziś dużo łatwiej zarejestrować firmę niż kiedyś. Ale nim przejdziemy do rejestracji firmy jako przyszły przedsiębiorca musisz podjąć szereg decyzji. O czym szczególnie warto pamiętać?

Czytaj więcej

postępowanie cywilne

Czym jest postępowanie cywilne nieprocesowe?

Osoby, które udają się do kancelarii adwokackiej w celu otrzymania pomocy prawnej, nierzadko słyszą o pewnych zagadnieniach po raz pierwszy. W zależności od problemu adwokat przedstawia klientom takie definicje i przepisy, które są niezbędne albo przydatne. Warto wiedzieć na przykład, że wyróżniamy różne tryby postępowania cywilnego. W dzisiejszym wpisie skupimy się na postępowaniu cywilnym nieprocesowym. Na czym polega i w jakich przypadkach mamy z nim do czynienia?

Czytaj więcej

sąd

Nnajciekawsze procesy sądowe w Polsce

Nie każdy miał okazje korzystać z usług kancelarii adwokackiej czy uczestniczyć w procesie sądowym. Jednak wiele osób chętnie śledzi najciekawsze sprawy związane z polskim sądownictwem. Mowa tutaj nie tylko o sprawach karnych, ale również cywilnych czy gospodarczych. W dzisiejszym wpisie omówimy kilka ciekawszych procesów sądowych, które miały miejsce w Polsce.

Czytaj więcej

adwokat

W jakich sprawach administracyjnych najczęściej pomagają adwokaci?

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne między organami administracji publicznej a różnymi podmiotami.

Czytaj więcej

dounenty

Jak dokonać wydziedziczenia i kogo można wydziedziczyć?

Zgodnie z zasadami polskiego kodeksu cywilnego spadek należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego, to znaczy rodzicom, zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) oraz małżonkowi. Jeśli osoba będąca spadkodawcą sporządzi odpowiedni testament, to zgodnie z jego postanowieniami może część lub całość spadku przekazać komuś innemu. Jednak nawet wtedy najbliższej rodzinie należy się jeszcze zachowek, o który mogą się ubiegać mimo istnienia wykluczających ich zapisów w testamencie. Całkowite wydziedziczenie, czyli pozbawienie najbliższych również prawa do zachowku jest możliwe tylko z określonych przyczyn, które opisujemy poniżej.

Czytaj więcej

rodo

Wdrażanie RODO w firmie. Rzeczy o których musisz pamiętać

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zostało wprowadzone przez Parlament Europejski w 2016 roku i obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE. Ochrona danych osobowych wiąże się z nieujawnianiem imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, adresu mailowego oraz adresu IP osobom postronnym. Takie modyfikacje prawne odnoszą się również do zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw i obejmują zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne czy spółki z o.o. Warto sprawdzić, na czym polega wdrażanie RODO w firmie i co wynika z nowych regulacji, których pominięcie może wiązać się z nałożeniem wysokich kar finansowych wynikających z nieprzestrzegania przepisów.

Czytaj więcej