W jakich sprawach administracyjnych najczęściej pomagają adwokaci?

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne między organami administracji publicznej a różnymi podmiotami.

W jakich sprawach administracyjnych najczęściej pomagają adwokaci?

Zakres spraw administracyjnych, którymi zajmują się adwokaci, odnosi się do sporządzania dokumentacji w postępowaniu administracyjnym. Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika, który będzie nas reprezentował przed wojewódzkimi sądami administracji, organami administracji publicznej. Kancelarie prawne zajmują się sporządzaniem pism, wniosków i podań oraz skarg do administracji publicznej i samorządowej. Kancelaria adwokacka Jesiołowski Szymański podejmuje działania z zakresu prawa pracy, gospodarczego, spółek, nieruchomości zarówno klientom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Radcy zajmują się sprawami cywilnymi oraz podatkowymi. Działają zawsze z zasadami etyki, oferują pomoc w przygotowaniu pism procesowych, uzasadnień odwołań od decyzji.

Zakres prawa administracyjnego

W prawie administracyjnym należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Jedną ze stron jest organ administracji publicznej, drugą może być inny organ administracji, obywatel lub firma. Najczęściej jedna strona jest podporządkowana drugiej. Administracja publiczna są to organy i instytucje państwowe zarządzające obszarami życia społecznego. Do jej zadań należy nadzór nad podległymi organami, przeprowadzanie inspekcji przez funkcjonariuszy publicznych, oraz wydawanie zaświadczeń i doręczania zawiadomień. Rodzaje aktów administracyjnych:

  • akty administracyjne – jednostronne i władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej ustalające konkretną sytuację prawną;
  • decyzja administracyjna – forma aktu administracyjnego, w której organ administracji publicznej rozstrzyga sprawę w całości lub jej części (decyzja i umorzeniu postępowania);

Postępowanie administracyjne – forma aktu administracyjnego, w której organ administracji publicznej nie rozstrzyga sprawy (wniesieni o odwołanie od decyzji).