Kiedy można unieważnić umowę o kredyt frankowy?

Korzystny dla frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawił, że coraz więcej osób zwraca się do wyspecjalizowanych kancelarii i podejmuje próbę unieważnienia lub odfrankowania umowy o kredyt frankowy. Kiedy jest to możliwe i na co zwrócić uwagę, decydując się na podejmowanie batalii z bankiem?


Ratunek dla frankowiczów

Jeszcze niedawno kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich były reklamowane jako najbardziej opłacalna opcja zakupu własnego mieszkania. Były zachwalane przez doradców finansowych, a konsultanci w bankach właśnie tę opcję rekomendowali jako najbardziej korzystną. Rzeczywistość jednak to zweryfikowała. Kurs franka poszybował w górę i okazało się, że klauzule stosowane przez banki i sposób przeliczania kursu franka na złotówki był ustalany w sposób dowolny i niekorzystny dla kredytobiorców.

Postanowienie TSUE dało frankowiczom ważny argument do ręki, wskazując, że sądy muszą zbadać i usunąć nieuczciwe klauzule w umowach zawartych z frankowiczami oraz mogą stwierdzić, że umowa kredytowa była nieważna. Jednak nie dzieje się to automatycznie – kredytobiorca musi zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Kredytobiorca może wnioskować o:

  • unieważnienie umowy kredytowej, czyli stwierdzenie, że umowa nie miała miejsca i nie wywołuje skutków prawnych. W przypadku wygranej bank musi nam oddać wszystkie zapłacone raty i odsetki, koszty poniesione na ubezpieczenie i prowizje. My musi zwrócić do banku całość otrzymanego kapitału (strony muszą się wzajemnie rozliczyć). Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż bardzo często kwoty odsetek przekraczają wartość nieruchomości. Nasza nieruchomość ostatecznie zostaje zwolniona z zabezpieczenia hipoteki na rzecz banku i sprawa zostaje zamknięta;
  • odfrankowanie (odwalutowanie) kredytu jest możliwe dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyt indeksowany (udzielane w złotówkach i następnie waloryzowane do obcej waluty). Przy tym rozwiązaniu z umowy kredytowej znikną niekorzystne klauzule, a kredyt zostanie zamieniony na złotówki z oprocentowaniem stawką LIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie).

Warto podkreślić, że sądy dużo częściej orzekają na korzyść frankowiczów niż banków.
 
Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu przeanalizowania umowy kredytowej i sprawdzenia możliwości dochodzenia roszczeń, szans na zwycięstwo i odzyskania nieuczciwie pobranych przez bank środków.