Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest zwykle trudnym przeżyciem dla obu małżonków i wymaga zastanowienia się nad kilkoma kwestiami prawnymi, w tym nad tym, czy chcemy orzekać o winie drugiej strony. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie wprawdzie trwają krócej i są bardzo częste, jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne dla obu stron. Dlatego warto dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie jednego ze współmałżonków.

 

Dlaczego rozwód z orzekaniem o winie?

Orzeczenie winy jednej ze stron podczas postępowania rozwodowego ma pewne znaczenie moralne dla współmałżonka, ale przede wszystkim jest istotne z punktu widzenia obowiązku alimentacyjnego i innych konsekwencji prawnych. Warto wiedzieć, że osoba uznana za winną rozpadu pożycia nie może żądać alimentów. Natomiast strona niewinna może wystąpić do byłego męża lub żony z żądaniem alimentacyjnym, jeśli rozwód spowodował istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej.

 

Jak przebiega rozwód z orzekaniem o winie?

Z żądaniem orzeczenia rozwodu o winie może wystąpić każdy ze współmałżonków i wtedy w przygotowanym pozwie powinna znaleźć się informacja o tym, która strona jest winna rozpadu pożycia. Sąd jednak nie jest związany samym pozwem i przeprowadza postępowanie rozwodowe, po którym orzeka, czy winna jest jedna ze stron, czy może obie.

Postępowanie to trwa dłużej niż rozwód bez orzekania o winie, ponieważ potrzebne jest przedstawienie odpowiednich dowodów uzasadniających odpowiedzialność jednej lub obu stron. Przede wszystkim często przesłuchuje się wielu świadków, zarówno tych ze strony męża, jak i żony. Odpowiadają oni na pytania dotyczące rozpadu związku i sposobu zachowywania się współmałżonków.

Podczas postępowania przedstawiane są różnorodne dowody, które może przedłożyć sądowi każda ze stron. Nie wystarcza ogólne pokazanie i uargumentowanie winy współmałżonka, konieczne jest przytoczenie potwierdzających ją faktów, podanie ich czasu i szczegółowych okoliczności danego zdarzenia. Dowodami mogą być zeznania stron i ich świadków, zdjęcia, nagrania audio i wideo, dokumenty urzędowe lub prywatne, zapisy z komunikatorów, esemesy czy mejle, a także inne materiały dopuszczone w prawie. W postępowaniu dowodowym, szczególnie w kwestii przyznania prawa do opieki nad dziećmi, bierze się pod uwagę także wywiady środowiskowe i opinie biegłych.

Ze względu na skomplikowaną naturę postępowania z orzekaniem o winie – zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym – warto w tym przypadku skorzystać z pomocy prawnika. Jest to osoba bezstronna, która będzie mogła przeanalizować naszą sytuację bez emocji, pomoże w poprawnym napisaniu pozwu i przedstawieniu dowodów oraz świadków, aby jak najlepiej uzasadnić nasze stanowisko.