Dotacje na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorców

Każde z województw ustanawia przez Marszałka Województwa własne warunki naboru wniosków, próg spadku obrotów, a także grantodawcę. My skupimy się na naborze obowiązującym w Wielkopolsce. 

Na wstępnie przypominamy, że Mikroprzedsiębiorca, to podmiot zatrudniający mniej niż 10 osób, którego obrót netto lub suma bilansowa wynosi rocznie mniej niż 2 miliony Euro, natomiast Mały przedsiębiorca to podmiot zatrudniający mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót netto lub suma bilansowa nie przekraczają 10 milionów Euro. 

Jeśli chodzi o kwotę dotacji, to będzie ona przeliczana według następującego wzoru: 

7 845,11 zł x √FTE x (max) 3 miesiące 

Przy czym FTE oznacza liczbę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat. Jeśli mamy do czynienia z osobą samozatrudnioną to FTE = 1. 

Poniżej przedstawiamy dodatkowe kryteria naboru dla przedsiębiorców, zaznaczając jednak, że mogą one ulec jeszcze zmianie bądź uszczegółowieniu: 

- prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku; 

- nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 roku; 

- w związku z wystąpieniem pandemii CODIV-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,  

- odnotował spadek przychodów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,  

- na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,  

- nie prowadzi działalności w sektorach zastrzeżonych. 

Przyznana dotacja jest bezzwrotna. Dokładny termin naboru zostanie podany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu.