Czym jest postępowanie cywilne nieprocesowe?

Osoby, które udają się do kancelarii adwokackiej w celu otrzymania pomocy prawnej, nierzadko słyszą o pewnych zagadnieniach po raz pierwszy. W zależności od problemu adwokat przedstawia klientom takie definicje i przepisy, które są niezbędne albo przydatne. Warto wiedzieć na przykład, że wyróżniamy różne tryby postępowania cywilnego. W dzisiejszym wpisie skupimy się na postępowaniu cywilnym nieprocesowym. Na czym polega i w jakich przypadkach mamy z nim do czynienia?

Co należy rozumieć przez to, że postępowanie cywilne jest nieprocesowe? 

Klienci naszej kancelarii prawnej we Wrześni, którzy chcą załatwić sprawy cywilne czy sprawy spadkowe, nierzadko słyszą o tym, że mamy do czynienia z postępowaniem cywilnym nieprocesowym. Warto wiedzieć, że jest to tryb postępowania cywilnego, w przypadku którego mamy do czynienia z tak zwanymi sprawami niespornymi.  W praktyce oznacza to, że takie sprawy są rozpoznawane i załatwiane przez sądy rejonowe.

Wyjątkiem są sprawy o separację i ubezwłasnowolnienie. Należy też podkreślić, że w postępowaniu nie ma stron procesowych – są jedynie uczestnicy, a każdy z nich ma identyczny status procesowy. Oprócz tego każdy z uczestników ponosi koszty postępowania, które wiążą się z jego udziałem w danej sprawie.

W przypadku jakich spraw mamy do czynienia z postępowaniem nieprocesowym? 

Możemy wymienić wiele spraw, w przypadku których postępowanie cywilne nieprocesowe jest właściwe. Mowa tutaj nie tylko o wspomnianych wcześniej sprawach spadkowych, ale również o takich, które dotyczą stwierdzenia zasiedzenia, zezwolenia na zawarcie małżeństwa czy zniesienia współwłasności. Oprócz tego mamy z nimi do czynienia też w przypadkach:

  • wpisów do księgi wieczystej i KRS,
  • ustanowienia drogi koniecznej,
  • zobowiązania się osoby, która stosuje przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu i jego bezpośredniego otoczenia,
  • ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
  • sprawach dotyczących przepadku rzeczy, które są towarami podlegającymi przepadkowi (na podstawie prawa cywilnego).